Tillståndsbevis IVO

Tillståndsbevis från IVO


Donaxus Health & Care AB har fått ett tillstånd från IVO enligt 7 kap. 1§ första stycket  5 Socialtjänstlagen (2001:453), SoL att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

IVO utfärdar detta bevis med stöd av 4 kap 3§socialtjänstfördordningen  (2001:973), SoF.

Vårt utfärdade tillstånd från IVO gäller från och med 2018-11-09.