Utbildning

Utbildningar


Donaxus Health & Care AB erbjuder utbildning avseende

 

Lex Sarah


Lex Maria


Arbetsmiljöutbildningar


utbildning inom handläggning och dokumentation


Hjälp med att upprätta ledningssystem för olika verksamheter.