Uppdragstagarutredning

Uppdragstagarutredningar


Donaxus Health & Care AB erbjuder er hjälp med familjehemsutredningen.


Vi har kvalificerade familjehemsutredare som djupintervjuar och kan hjälpa till med utredning för era uppdragstagare i avseenden för uppdrag som:

 

  • Kontaktfamilj
  • Familjehem
  • Jourfamiljehem
  • Kontaktpersoner


Donaxus Health & Care AB gör även uppdragstagarutredningar i avseenden för uppdrag som:


  • Familjehem
  • Kontaktperson
  • Korttidsfamilj till barn, ungdomar eller vuxna med en funktionsnedsättning.


Uppdragstarutredningar kan Donaxus Health & Care AB hjälpa till med i avseenden som familjehem för vuxna eller vid en Förälder/Barn-Placering, eller uppdragstagarutredningar inför en skyddsplacering.

Copyright 2016-2019 © All Rights Reserved Donaxus Health & Care AB