Organisationsutveckling

Organisationutveckling


Donaxus Health & Care AB erbjuder stöd för verksamhet och organisationsutveckling i form av handledning och chefscoaching, hjälp att utveckla verksamheten, hjälpa till med introduktionsprogram för nya medarbetare eller vara mentorer för nyutexaminerade socionomer och vara deras stöd och bollplank samt skräddarsy en plattform avseende både utbildningsbehov och handledningsstöd till dem.


Vi kan även hjälpa till med liknande utbildnings- och coachningsinsatser när det gäller medarbetare som skall återgå i tjänst efter en sjukskrivningsperiod.