Konsulttjänster inom Socialtjänstens verksamhetsområde

Socionomkonsulter


Donaxus Health & Care AB erbjuder en kvalitetssäkrad socionombemanning

Donaxus Health & Care AB socionombemanning samarbetar med några av Sveriges skickligaste och bästa socionomer. För att säkerställa detta arbetar våra konsultchefer utifrån en noggrann och väl genomtänkt urvalsprocess. alla socionomer som arbetar för oss har genomgått en mycket omfattande kompetens- och behörighetskontroll.


Urvalsprocessen av socionomer granskas, kvalitetssäkras och utvecklas kontinuerligt av Donaxus Health & Care AB:s kvalitetschef och konsultchefer i socialt arbete, som består av personer med mångårig erfarenhet av att arbeta som socionomer i flera olika yrkesroller, men med särskilt fokus på socialtjänstens olika verksamhetsområden såsom individ och familjeomsorg, äldreomsorg samt området funktionsnedsättning och chefsuppdrag inom dessa olika områden. Kvalitetschefens roll samt konsultchefernas är utöver att upprätthålla Donaxus kvalitativa arbete i rekryteringsprocessen, även att bistå våra konsulter med rådgivning och handledning i specifika ärendefrågor samt vara ett stöd och bollplank för de socionomkonsulter som har ett chefsuppdrag.


Ansvarsfulla socionomkonsulter för bemanning


Som er leverantör av socionombemanning är det en självklarhet att våra kunder alltid ska kunna räkna med att det vi levererar alltid motsvarar förväntningarna. Donaxus tar alltid ansvar för att de socionomer vi samarbetar med fungerar ute på sina arbetsplatser. Om det ändå skulle vara så att kunden anser att socionomen inte motsvarar vad som utlovats, går vi igenom vad som inte skett enligt deras specifikationer och kan på så sätt förse dem med en ersättare som har den kvalifikation som efterfrågas.


Personlig kontakt ger hållbar och långsiktig socionombemanning


Redan i din första kontakt med oss får du en personlig kontaktperson som sedan sköter all kontakt med dig framöver. Genom en tät och personlig dialog lär vi snabbt känna varandra, vad som är viktigt för er verksamhet och vilken typ av socionombemanning som passar er verksamhet. Detta gör att vi kan hitta rätt socionomkonsult för varje uppdrag. Med en personlig relation kan vi lättare bistå med snabba och skräddarsydda lösningar gällande våra kunders socionombemanning.