Jourfamiljehem - Familjehem


Jourfamiljehem/Familjehem


Donaxus Health & Care AB är en Jourfamiljehem/Familjehemsverksamhet med stöd av konsulenter dygnet runt alla dagar i veckan.

Våra familjehem inom Donaxus Health & Care AB har alla olika erfarenheter och alla har varit familjehem och/eller jourfamiljehem för längre eller kortare perioder med flera olika uppdrag såsom Jourfamiljehem/Familjehem för ensamkommande barn och ungdomar, för barn eller ungdomar där det finns ett behov av skyddsplacering eller skydd och fristad från ett hedersrelaterat våld.

Våra familjehem och jourfamiljehem är alla noggrant utredda enligt Kälvesten och djupintervjuade.

Med varje familjehemsutredning följer


Utdrag från Polisens Misstanke- och Belastningsregister

Skuldfrihetsintyg från Kronofogden

Utdrag från Försäkringskassan

Utdrag från Socialregistret i familjehemmets hemkommun.

Alla familjemedlemmar över 18 år innefattas i familjehemsutredningen med registerutdrag.

Registerutdrag från Socialregistret i familjehemmets hemkommun gäller även familjehemmets hemmavarande minderåriga barn.


Donaxus Health & Care AB:s familjehem har olika språkliga, religiösa och kulturella bakgrunder och vi har jourfamiljehem/familjehem som talar Arabiska, Dari, Persiska, Engelska, Svenska, Ryska med flera språk grupper, vi har även jourfamiljehem/familjehem som har lång erfarenhet av barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.


Vi har även familjehem som utifrån sin utbildning och tidigare yrkesverksamhet har en god och omfattande kompetens kring barn och ungdomar och deras behov av skydd, stöd och hjälp även om man inte tidigare haft någon familjehemsplacering eller varit jourfamiljehem.


Vi har även jourfamiljehem/familjehem som vi samarbetar med som har erfarenhet av att jobba med förälder/barn-placering, barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar.


Eller kan ta emot mamma och barn, eller ensam vuxen, eller ett par som av olika skäl behöver en skyddsplacering i familjehem.


Vi har även jourfamiljehem/familjehem redo som tar emot flera syskon eller mindre barn.


I Donaxus Health & Care bor barnen/ungdomarna i sitt jourfamiljehem/familjehem så länge som behovet finns från vår uppdragsgivare.


Finns behovet kan man alltid stanna i Donaxus Health & Care AB:s familjehem som en uppväxtplacering.


Under hela placeringstiden hålls kontinuerlig kontakt med vår uppdragsgivare, skriftliga månadsrapporter skickas till vår uppdragsgivare, vi jobbar utifrån BBIC när det gäller familjehemsplaceringar och jourhemsplaceringar av barn och ungdomar.


Våra familjehemskonsulenter dokumenterar sitt arbete och kontakterna med jourfamiljehemmet/familjehemmet och vi återkopplar detta regelbundet till vår uppdragsgivare.


Vid förälder/barn-placering hjälper vi till med en föräldraförmågebedömning om så önskas från vår uppdragsgivare.


Våra familjehemskonsulenter har en regelbunden kontakt med alla våra jourfamiljehem och familjehem.


Telefonkontakt minst 1 gång per vecka, oftare vid behov.


Besök i jourfamiljehemmet/familjehemmet sker regelbundet med minst 2 besök per månad eller oftare om behov uppstår.


Jourfamiljehemmet/familjehemmet har tillgång till stöd via telefon eller personligt besök dygnet runt, detta utifrån behovet hos jourfamiljehemmet/familjehemmet.


Vi erbjuder våra jourfamiljehem/familjehem handledning regelbundet utifrån deras behov.


Vi samarbetar med ett auktoriserat tolkföretag som är verksamma dygnet runt och erbjuder denna tjänst kostnadsfritt till våra jourfamiljehem/familjehem.


Donaxus Health & Care AB:s jourfamiljehem/familjehem har regelbundna träffar med andra jourfamiljehem/familjehem för erfarenenhetsutbyte och för regelbunden utbildning, dessa hålls kontinuerligt utifrån aktuella ämnen och utifrån identifierat behov hos våra jourfamiljehem/familjehem för att kunna utföra det uppdrag vi fått förtroendet att göra av vår uppdragsgivare.


En jourtelefon för placerade barn och ungdomar finns och den är bemannad dygnet runt.


Vi jobbar med integration av våra ensamkommande barn och ungdomar och anordnar med jämna mellanrum träffar och olika aktiviteter för våra barn och ungdomar tillsammans med deras jourfamiljehem/familjehem.


Alla jourfamiljehem/familjehem hos Donaxus Health & Care AB erbjuds Socialstyrelsens grundutbildning för jourfamiljehem/familjehem ”Ett Hem Att Växa I”.


Placering i våra jourfamiljehem/familjehem kan ske dygnet runt, oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet.


Donaxus Health & Care AB hjälper till med placeringar med stöd av LSS, SoL, LVM eller LVU.