Handledning

Handledning


Vi på Donaxus Health & Care AB erbjuder handledning till familjehem och jourfamiljehem, kontaktpersoner eller kontaktfamiljer.


Handledning erbjuds även till korttidsfamiljer, kontaktpersoner och familjehem med uppdrag enligt LSS.


Chefscoaching


Stöd och mentorskap i din chefsroll inom olika organisationer samt hjälp att utveckla dig i din roll som chef.


Handledning för Medarbetare/Anhöriga


Handledning till personalgrupper inom Vård och Omsorg. Några exempel kan vara Processhandledning eller Ärendehandledning.


Vi hjälper även till att handleda medarbetare och kan vara ett stöd för anhöriga eller medarbetargrupper när man jobbar med någon i livets slut skede.