Ett Hem Att Växa I

Ett Hem Att Växa I


Donaxus Health & Care AB erbjuder en grundutbildning för jourfamiljehem/familjehem.


Vi hjälper er att genomföra denna utbildning som är Socialstyrelsens grundutbildning för jourfamiljehem/familjehem.

 

Donaxus Health & Care AB har tillgång till anpassade lokaler men kan också använda erbjudna lokaler om så önskas.

 

Dokumentation och utbildningsmaterial ingår.