Boende för ensamkommande barn och ungdomar

Boende för ensamkommande barn och ungdomar


Donaxus Health & Care AB är ett vård- och omsorgsföretag och vi har möjlighet att erbjuda flera olika boende former för ensamkommande barn och ungdomar i form av boende i jourfamiljehem/Familjehem.


Donaxus har även jourfamiljehem/familjehem som kan fungera som transitboende för ensamkommande ungdomar i avvaktan på att de erhåller en anvisningskommun. Vid transitboende finns alltid minst en vuxen närvarande hela tiden.


Donaxus Health & Care AB ombesörjer även att de barn och ungdomar som bor i någon av våra transitboenden kommer till de olika möten hos Migrationsverket som kan vara bokade. Om behov uppstår av akut tandvård eller akut läkarvård ombesörjer vi även detta.


Varje ungdom får där hjälp med de myndighetskontakter som behövs, hjälp att slutföra gymnasiestudier, delta i någon form av yrkesinriktad praktik, hjälp med att hitta ett eget boende.


Tanken är att man efter avslutade gymnasiestudier skall gå vidare med en egen försörjning i form av arbete eller studier.

 

Donaxus Health & Care AB erbjuder familjehemsboende för ensamkommande som har olika erfarenheter och har varit familjehem eller jourfamiljehem för längre eller kortare perioder med flera olika uppdrag såsom jourfamiljehem/familjehem för ensamkommande barn och ungdomar, för barn eller ungdomar där det finns ett behov av skyddsplacering eller skydd och fristad från ett hedersrelaterat våld.

 

Våra familjehem är alltid utredda enligt Kälvesten och djupintervjuade.


Med varje familjehemsutredning medföljer registerutdrag från

  • Polisens Misstanke- och Belastningsregister
  • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden
  • Utdrag från Försäkringskassan
  • Utdrag från Socialregistret i jourfamiljehemmets/familjehemmets hemkommun.


Alla familjemedlemmar över 18 år innefattas i familjehemsutredningen med registerutdrag.

Registerutdrag från Socialregistret i familjehemmets hemkommun gäller även familjehemmets hemmavarande minderåriga barn.

 

Donaxus Health & Care AB:s familjehem har olika språkliga, religiösa och kulturella bakgrunder.

Vi har familjehem som talar Arabiska, Dari, Persiska, Engelska, Svenska, Ryska med flera språk grupper.

 

Vi har även familjehem som utifrån sin utbildning och tidigare yrkesverksamhet har en god och omfattande kompetens kring barn och ungdomar och deras behov av skydd, stöd och hjälp även om familjehemmet inte tidigare haft någon familjehemsplacering.

 

Vi har även familjehem redo som tar emot flera syskon eller mindre barn eller ungdomar som rest tillsammans och har ett behov av att fortsätta vara tillsammans framöver.

 

I Donaxus Health & Care bor barnen / ungdomarna i sitt familjehem så länge som behovet finns från vår uppdragsgivare. Finns behovet kan man alltid stanna i Donaxus Health & Cares familjehem som en uppväxtplacering.

 

Donaxus Health & Care AB erbjuder även familjehem som kan ta emot ensamkommande barn och ungdomar för transitboende, fungerar detta och barnet får placerande kommun som anvisningskommun och uppdragsgivaren önskar ett kvarboende kan detta lösas i aktuellt familjehem.

 

Under hela placeringstiden hålls kontinuerlig kontakt med vår uppdragsgivare, skriftliga månadsrapporter till vår uppdragsgivare, vi jobbar utifrån BBIC när det gäller familjehemsplaceringar av ensamkommande barn och ungdomar.

 

Våra familjehemskonsulenter dokumenterar sitt arbete och kontakterna med familjehemmet och vi återkopplar detta regelbundet till vår uppdragsgivare.

 

Telefonkontakt minst 1 gång per vecka, oftare vid behov. Besök i familjehemmet sker regelbundet minst 2 besök per månad samt oftare vid behov.

 

Familjehemmet har tillgång till stöd via telefon eller personlig besök dygnet runt, detta utifrån behovet hos familjehemmet.

 

Vi samarbetar med ett auktoriserat tolkföretag som är verksamma dygnet runt och erbjuder denna tjänst kostnadsfritt till våra familjehem.

 

En jourtelefon för placerade barn och ungdomar finns och den är bemannad dygnet runt.

 

Vi jobbar med integration av våra ensamkommande barn och ungdomar och anordnar med jämna mellanrum träffar och olika aktiviteter för våra barn och ungdomar tillsammans med deras familjehem. Vi jobbar med integration av ensamkommande barn och ungdomar med ett speciellt framtaget integrationsmaterial som heter din guide om Sverige.

 

Donaxus Health & Care hjälper till med placeringar av ensamkommande barn och ungdomar med stöd av SoL eller LVU.

Placering i våra boenden kan ske dygnet runt, oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet.

Om behov finnes så kan Donaxus Health & Care AB ordna transport för placerat barn eller ungdom till boendet.