Uthyrning och bemanning av personal inom hälso- och sjukvård

Uthyrning och bemanning av personal inom hälso- och sjukvård


Donaxus Health & Care AB erbjuder er att få hjälp med er bemanning inom hälso- och sjukvården.

Vi hjälper dig att hitta rätt vård och omsorgspersonal.

Alla våra medarbetare drivs av att ge just er och er arbetsplats det lilla extra.

Den extra resursen som Donaxus Health & Care AB:s medarbetare utgör när du behöver oss gör att vi frigör värdefull tid i verksamheten.

Vår erfarna vård och omsorgsmedarbetare hjälper er, vare sig  ni behöver utöka er ordinarie medarbetarstyrka, eller låta era fantastiska medarbetare få sin välförtjänta semester eller vara en del av er organisation i avvaktan på att ni rekryterat in egna medarbetare.

Våra medarbetare har alla lång erfarenhet inom sitt yrkesområde.


Ansvarsfulla vård och omsorgsmedarbetare för bemanning


Som er leverantör av vård och omsorgsmedarbetare är det en självklarhet att våra kunder alltid ska kunna räkna med att det vi levererar alltid motsvarar förväntningarna. Donaxus tar alltid ansvar för att de vård och omsorgsmedarbetare vi samarbetar med fungerar ute på sina arbetsplatser. Om det ändå skulle vara så att kunden anser att medarbetaren inte motsvarar vad som utlovats, går vi igenom vad som inte skett enligt deras specifikationer och kan på så sätt förse dem med en ersättare som har den kvalifikation som efterfrågas.


Personlig kontakt ger hållbar och långsiktig vård och omsorgsbemanning


Redan i din första kontakt med oss får du en personlig kontaktperson som sedan sköter all kontakt med dig framöver. Genom en tät och personlig dialog lär vi snabbt känna varandra, vad som är viktigt för er verksamhet och vilken typ vård och omsorgsmedarbetare som passar er verksamhet. Detta gör att vi kan hitta rätt vård och omsorgskonsult för varje uppdraguppdrag. Med en personlig relation kan vi lättare bistå med snabba och skräddarsydda lösningar gällande våra kunders vård och omsorgsbemanning


Specialistläkare alla inriktningar


Leg. Läkare


Specialistsjuksköterskor alla inriktningar


Leg. Sjuksköterska


Verksamhetschefer


Paramedicinsk personal


Medicinska sekreterare


Undersköterskor


Omvårdnadspersonal


Rehab personal