Övervakat umgänge

Övervakat umgänge


Donaxus Health & Care AB erbjuder övervakat umgänge i våra egna lokaler och har tillgång till specifikt anpassade lokaler. Umgängesstödet sker i närvaro av två personer utifrån uppdraget från Socialtjänsten.


Om behovet och önskan finnes från uppdragsgivaren så erbjuder Donaxus Health & Care AB platstolk för alla övervakade umgängen.


Utifrån det behov som finns hos Socialtjänsten och uppdragets art skräddarsyr Donaxus Health & Care AB en lösning åt vår uppdragsgivare.


Efter varje övervakat umgänge erhåller Socialtjänsten en skriftlig rapport över hur umgänget avlöpt.


Rapportering sker både muntligt och/eller skriftligt utifrån vår uppdragsgivares önskemål.


Donaxus Health & Care AB har tillgång till flera välutrustade lokaler tillgängliga för övervakat umgänge, så att förälder och barn kan umgås i en trygg, säker och en positiv miljö.


Donaxus Health & Care AB planerar umgängesstödet tillsammans med föräldern om önskemål finnes, men alltid med utgångspunkt från barnets bästa och ramar satta av vår uppdragsgivare.


Vi har även fokus på det vår uppdragsgivare önskar utav umgänget.


Om det finns ett kontaktförbud för den ena föräldern hämtar och lämnar Donaxus Health & Care AB barnet/barnen till den andre föräldern på neutral plats långt från barnets boende för att inte riskera boendet.