Tjänster

Välkommen till översiktssidan för Donaxus Health & Care AB:s tjänster


Vi hjälper er gärna med


Jourfamiljehem / Familjehem

Skyddat Boende

Asylboende

Boende i träningslägenhet

Umgängesstöd

Uppdragstagarutredningar

Utbildning

Handledning

Socionomkonsulter

Hjälp med komplicerade barnavårdsutredningar - förhandsbedömningar och

LVU-utredningar

Hjälp med biståndsbedömning LSS och SoL

Organisationsutveckling

Konsulttjänster inom Hälso- och Sjukvård

Uthyrning och bemanning av personal inom Hälso- och Sjukvård

Utveckling av IT-system för Hälso- och Sjukvård samt Socialtjänstens verksamhetsområde