Om Donaxus

Om oss


Donaxus Health & Care AB startades 2015 men genom våra medarbetare så har vi stor erfarenhet av vård och omsorg. Våra personliga erfarenheter och utbildning ger oss bra grund för att kunna förutse och ge rätt sorts vård eller omsorg åt dem kunder som vi får förtroendet att hjälpa.


Alla vi i Donaxus har olika utbildningar och alla har vi olika bakgrunder och erfarenheter men med en gemensam nämnare som förenar oss, vi drivs av ett brinnande engagemang för dig som har det svårt, står utanför samhället eller som på ett annat sätt kan behöva vårt stöd.


Vi bär med oss olika erfarenheter genom livet. Några utav oss kommer från andra delar av världen och vet vad det innebär att vara född i ett annat land.


Några har även växt upp med föräldrar som kommit till Sverige och är tredje generationens invandrare. Några utav oss vet hur det är att leva i en våldsam miljö både som barn och vuxen. Några utav oss har växt upp i förorten.


Vi vet hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Vi är som de flesta i samhället, korta och långa, tjocka och smala, men vi alla drivs av en gemensam kraft, vi vill göra vår värld lite vänligare för dig, bryta gränser och spränga barriärer, alla skall ges en chans hos oss.


Våra yrkesval har gjort att vi idag har en ledning bestående av erfarna socionomer och IT-killar.


Vår externa VD är socionom sedan många år med ett flertal olika utbildningar.


Vår externa VD hanterade sitt första uppdrag som socialsekreterare och familjehemssekreterare 1988 och har sedan dess hunnit med att både vara socialsekreterare och handläggare inom olika områden såsom äldreomsorg och funktionsnedsättning samt chef inom olika socialtjänstverksamheter och olika verksamheter för personer med funktionsnedsättningar samt jobbat med personer med funktionsnedsättningar sedan nästan 30 år tillbaka.

Samt med skyddat boende i olika former under ett flertal år.


Hon fick sitt första ledarskapsuppdrag 1984 och haft chefsuppdrag i olika omfattningar sedan dess, varvat med handledningsuppdrag och konsultuppdrag och uppdrag som handläggare på olika nivåer inom socialtjänstens olika områden både individ och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning som ansvarig utförare och handläggare. Vi har ett tillstånd från IVO för att bedriva familjehemsverksamhet.


Värdegrund


Donaxus Health & Care AB är ett företag som värnar om dig och värnar om varje enskild person, vi ser dig och dina resurser och möjligheter.


Vi sätter våra kunder i fokus, det du behöver skall du få hjälp med, vi har dig och ditt behov i centrum och utgår från det för att göra det bästa för just i den livssituation du befinner dig i just då.


Alla våra uppdrag genomsyras av kvalitet, respekt för dig och din situation, värme, kärlek och omtanke.


Donaxus Health & Care AB är väldigt stolta över våra fantastiska medarbetare som sätter våra kunder, dem som enskilda individer, eller dig som är vår uppdragsgivare, i centrum.


Genom vårt arbete låter Donaxus Health & Care AB kunden och deras behov vara det centrala, genom det uppdrag Donaxus Health & Care AB har fått förtroendet att utföra åt vår uppdragsgivare.


Donaxus Health & Care AB är väldigt stolta över alla de fantastiska familjer som verkar och öppnat sina hem i uppdrag som jourfamiljehem/familjehem.


Donaxus Health & Care AB känner en stolthet över varje gång vi blir utvalda till att få vara med på en del av våra kunders livsresa, vare sig de behöver oss i något av våra boenden eller att de behöver hjälp från oss med någon av våra andra tjänster.


Donaxus Health & Care AB utför alla uppdrag med ledorden: Kvalitet, Respekt, Värme, Omtanke, Kärlek och Trygghet samt engagemang och sätter vår kund i fokus.


Kvalitetspolicy


Det viktigaste för oss på Donaxus Health & Care AB med vår kvalitetspolicy är att vi tar på oss att möta våra uppdragsgivares krav och önskemål. Vi utgår ifrån kundens behov och era önskemål när vi skapar uppdraget som vi blivit anförtrodda att utföra.


För Donaxus Health & Care AB är detta kvalitet


Vi har ett brett utbud av tjänster genom våra olika grenar inom Donaxus Health & Care AB

Vi arbetar i enlighet med vår värdegrund

Vi når våra uppdragsgivares målsättning

Vi har engagerade medarbetare


Vi satsar på våra medarbetare och återinvesterar delar av vår vinst för att ytterligare öka välmåendet hos våra medarbetare, vi investerar i mänskligt kapital och ser varje enskilds individs livsresa som en del av vår vinst och känner en tacksamhet varje gång att vi fick förtroendekapitalet att förvalta just detta. 


Vi arbetar med tillväxt och lönsamhet med målet att satsa på kvalitetsutveckling för våra medarbetare och på så sätt skapa en bättre grund hela tiden för att kunna möta nya krav och regler som kommer.


Dessa punkter är de områden inom vilka vi ska förbättra oss och utgör därför grunden för våra mål samt beskrivningar och redovisningar för hur vi arbetar med kvalitet.


Vi är mycket noga med att varje medarbetare är väl förtrogen med och följer gällande lagar och föreskrifter i allt arbete.