Hem

Har du/ni ett intresse av att hjälpa till?

 

 

 • Ett uppdrag som Jourfamiljehem / Familjehem hos Donaxus Health & Care innebär att er familj tar emot barn eller ungdomar eller ett syskonpar eller flera syskon som medlemmar i er familj. Detta innebär att du/ni i föräldrars ställe vårdar och fostrar ett barn/ungdom under en längre eller kortare tid.

 

Vad innebär det att vara redo för ett uppdrag hos Donaxus?

 

 • Att vara Jourfamiljehem/Familjehem är ett uppdrag för hela er familj. Du och din familj har en stabil livssituation, intresse, tålamod och framför allt, tid och möjlighet att ta emot barn med social problematik eller ett ensamkommande barn/ungdom som saknar vårdnadshavare i landet.

 

 • Kontakten med barnets biologiska familj och släkt är viktig.

 

 • Du kan vara gift, sambo eller ensamstående eller ha en registrerad partner.

 

 • Du kan bo på landet eller i staden bo i ett hus eller en lägenhet. Donaxus urvalsprocess av de familjer vi vill samarbeta med är rigorös och följer Socialtjänstens riktlinjer.

 

 • Utbildade medarbetare från Donaxus gör flera hembesök och minst en djupintervju samt att medarbetarna inhämtar beställda utdrag från följande myndigheter som ni måste ha införskaffat innan vi kommer på hembesöket:

 

 • Registerutdrag från Kommunens Socialregister på alla familjemedlemmar över 18 år samt på minderåriga barn boende på adressen
 • Polisens Misstanke- och Belastningsregister på alla myndiga familjemedlemmar men ej minderåriga barn boende på adressen
 • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden
 • Intyg över eventuell utbetald ersättning från Försäkringskassan


Ansöka som familjehem/jourfamiljehem för Donaxus?

 

Kontakta oss via telefon 010-161 36 36 eller på vår e-post familjehem@donaxus.se så berättar vi mer.

 

Vilken ersättning utgår till dig som är familjehem eller jourfamiljehem?

 

 • Ett arvode och en omkostnadsersättning utbetalas. Arvodesdelen är skattepliktig och omkostnadsersättningen är skattefri.


 • Arvodets storlek beror på uppdragets omfattning och vi följer Sveriges kommuners landstings rekommendationer om ersättningar till familjehem

 

Hur Donaxus hjälper dig i ditt uppdrag som Jourfamiljehem/Familjehem

 

Nedan följer Donaxus stöd till alla som tar ett uppdrag som Jourfamiljehem/Familjehem av oss:

 

 • Donaxus lämnar råd, stöd och handledning till er som Jourfamiljehem/Familjehem. Jourtelefon finns att tillgå, samt finns familjehemskonsulent redo att ta sig ut till er oavsett tid på dygnet om behov finnes.
 • Donaxus ansvarar för att  Jourfamiljehemmet/Familjehemmet blir informerad om vårdplan (och eventuella förändringar i vårdplaneringen) för den placerade utifrån den information som delges Donaxus från andra myndigheter såsom placerande kommun, Hälso- och sjukvården samt Migrationsverket, den unges juridiska ombud eller Skolförvaltningen eller företrädare
 • Telefontolk och vid behov platstolk kan kallas genom ett dedikerat telefonnummer som Donaxus alltid ger och uppmärksammar om vid både möte med Jourfamiljehem/Familjehem och i handledningspärm som ges till alla Jourfamiljehem/Familjehem inför en placering
 • Socialstyrelsens grundutbildning för Jourfamiljehem/Familjehem ”En Familj Att Växa I” är en utbildning som Donaxus erbjuder alla familjehem att delta kostnadslöst i vid planerade möten årligen
 • Donaxus kommer att bjuda in familjehem till formella och informella träffar för Jourfamiljehem/Familjehem där placerade barn och ungdomar kan få lära känna andra placerade barn och ungdomar och Jourfamiljehemmen/Familjehemmen kan få knyta kontakt med varandra för att utbyta erfarenheter och information för att se till att den placerades tillvaro i Jourfamiljehemmet/Familjehemmet är optimal

Copyright 2016-2019 © All Rights Reserved Donaxus Health & Care AB